Levensverwachting van Zevende-dags Adventisten.

Volgens een recent onderzoek, uitgevoerd door National Geographic, overleven Zevende-dags Adventisten hun Amerikaanse medeburgers met maar liefst 10 jaar.

Het meest opmerkelijke is het feit dat Zevende-dags Adventisten de enige groep is van wie de levensverwachting niet omlaag gaat. Het schijnt dat hun gezond gedrag daar een grote rol in speelt. Zevende-dags Adventisten versterken hun manier van positief denken door een vegetarische levensstijl te volgen. Zij hebben geen slechte gewoonten zoals roken en drinken en lichaamsoefening is een belangrijk onderdeel van hun levensstijl. Als groep hebben ze elke week een dag van rust, waarop zij zich totaal ontspannen en die zij sabbat noemen. Deze factoren schijnen een significante rol te spelen in hun hoge levensverwachting.

Link: Secrets of living longer
Link: Completer is beter

Als u uw kleinkinderen wil zien opgroeien,zal het afhangen van de keuzes die u maakt. Genetica kan slechts voor 30% bepalen hoe lang u leeft... hoe lang u leeft wordt bepaald door uw levensstijl. Zie de gezondheids-tips in onderstaande boek.


Doel van deze website is boeken uit te geven die ons voorbereiden op de spoedige wederkomst van Jezus Christus op de wolken des hemels.