Bestellen

Boek/Folder:

Voorbereiding op de late regen

Prijs per stuk:

€ 4 (bij 1-19 stuks, €3.50 voor 20-49 stuks en €3,- voor 50+ stuks)

Extra informatie:

Dit boek is al eerder in Nederland uitgegeven door het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten Biltseweg 14 Bosch en Duin. Het is een samenstelling van aanhalingen uit de Geest de Profetie door B.E Wagner. Doel is om ons te helpen gereed te zijn voor de spoedige komst van de Here Jezus.

A4 Kleurendruk, geniet.

Aantal pagina's:

48
--------------------
Email-adres:
Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Opmerkingen
(hoeveelheid boeken, levertijd etc.):
Bevestig:

Doel van deze website is boeken uit te geven die ons voorbereiden op de spoedige wederkomst van Jezus Christus op de wolken des hemels.